Timeregistrering & fraværsregistrering bør synes både smart & dumt – det kommer jo an på afdelingen

Det bliver ofte hver dag, at min kæreste samt jeg læser i diverse aviser, at overordentligt mange både offentlig og privat ansatte føler en kæmpe stress på grund af, at forventningerne til den individuelle ansatte har ændret sig betragteligt… På en fabrik, hvor de ansatte til hundrede personalesamtaler blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, & fraværsregistrering, der var blevet noteret vedrørende vores arbejdsindsats, har jeg selv været beskæftiget. De fleste følte det som slet og ret overvågning, og det virkede virkelig ik rart. Jeg mener helt klart, at dét har taget overhånd… Så min gode råd til alle chefer lyder; fokusér på glade medarbejdere, frem for effektivitet!

Jeg beder til gud om, at vi som mennesker vil opleve bedre tider..! En hel del umiddelbart tænker, at det er ovenud godt, at der lige for øjeblikket er så meget spot på arbejdstrivsel- og glæde på mange arbejdspladser… Det tror jeg i sidste ende vil gavne overskuddet… Og så er vi alle sammen jo glade, og dét må være det afgørende…

Men sideløbende med den form for fokus, ses også en fokusering på effektivisering. Med det formål at fuldføre denne ekstreme effektivisering indfører man og har indført på stort set alle moderne arbejdspladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, og yderligere et stempelur for at kunne formå at kontrollere om alle yder som de skal! Stress er en af vores kulturkreds’ allerstørste sygdomme, & jeg er ik i tvivl om, at sådanne symptomer kan spores tilbage til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur. Herudover er her tilmed den skrækindjagende lyd fra et såkaldt stempelur, som ihvertifald heller ik bidrager til et afslappet arbejds-miljø…

Adskillige mener, at konstante effektivisering fylder for meget! Ligegyldigt hvor man drejer blikket hen, kræves det, at mennesker skal klare deres arbejde hurtigere… I den kontinuerlige kontrol varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering ses det eksempelvis… Medarbejderne nå nøjagtig det samme, dog på virkelig meget mindre tid! Det kan jo ik komme på tale, at hele kontinenter skal døje med stress!