En facaderensning og imprægnering sikrer virksomhedens facade ny glans

For firmaer af enhver art er en professionel facaderensing efterfulgt af en facadeimprægnering en god investering i at sikre og bevare et godt image ved investerorer, kunder, ansatte og andre interessenter. En velholdt og indbydende bygning indikerer nemlig et indbydende og veldrevet firma. Derudover er en facaderensning og en efterfølgende facadeimprægnering en metode til at vedligeholde en sund facade og bagvedliggende konstruktion. Såfremt firmaets domicil fremstår beskidt og nedslidt, kan I derfor med fordel hyre et dygtigt firma med speciale i facader til at give virksomhedsfacaden fornyet glans og liv ved at gennemføre en facaderens og facadeimprægnering.

Her i landet er der et ustadigt vejr med omfattende temperaturforskelle. Dertil sætter diverse partikler og anden forurening og biologiske gevækster som f.eks. alger, svampe eller mos sine spor på på alle slags facader over tid. Faren ved disse er, at de kan blive årsag til frostsprængninger i bygningskonstruktionen. Derfor er en grundig facaderens, som effektivt fjerner al ødelæggende forurening og svampe- eller algegevækster på firmaets facade, utvivlsomt en fordelagtig investering i fremtiden.

En professionel facaderensning kan ofte stå for sig selv eller blive foretaget som den første del af en omfattende renovation af en facade. Samtidig kan man vælge mellem forskellige varianter af facaderensning, hvor det ideelle valg af metode til en facaderensning kan træffes på baggrund af, hvad for nogle byggematerialer jeres virksomheds hovedsæde er blevet bygget af. Der tages tillige højde for, hvorvidt det kun er smuds såvel som svampe eller alger, som har samlet og nu skal fjernes eller, om der er en nuværende imprægnering, maling eller lignende overfladebehandling, der desuden skal afrenses.

Bagefter beslutningen om, at jeres virksomhed vil have en facaderens, er blevet taget, vil det ofte være en god idé at få uforpligtende tilbud fra flere servicefirmaer med speciale i facaderensning og imprægnering. Det servicefirma, som I ender med at vælge, vil indledningsvist sammen med jer foretage en vurdering af, hvilken fremgangsmåde til facaderensning og –imprægnering, der bedst imødekommer jeres firmas ønsker og behov. I den forbindelse tager teknikerne i servicefirmaet bl.a. stilling til, hvor højt jeres virksomheds realistiske budget for den samlede facaderensning er og hvor omfattende en metode, der vil være nødvendig i forhold til bygningsfacadens nuværende stand og forskellige materialer.

Størstedelen af firmaer med ekspertise i facader vil fjerne eventuelle alger og svampe i facadekonstruktionen, inden deres medarbejdere sætter gang i den egentlige afrensning. Bagefter er en grundig højtryksspuling af hele facaden med skoldhedt eller iskoldt vand, der på baggrund af facadens materialer såvel som tilstand kan være blandet sammen med en kemisk opløsning, den mest brugte praksis i forbindelse med en ordentlig facaderensning. Til allersidst vil servicefirmaets teknikere i de fleste tilfælde udføre en passende facadeimprægnering, der bevarer den nyrensede facade flot og stærk i op til 20 år.