Differens mellem umoderne versus dugfrisk timeregistrering og fraværsregistrering

Én af de enkelte eksempler på at moralske mig nogensinde har snydt, var engang det galt fraværsregistrering [danmade.dk/produkter/fravaersregistrering] dengang da jeg var studerende. I min studietid skete timeregistrering , danmade.dk, ved at vi videregav sedler igennem auditoriet, og så protokollerede de fremkomne ens studienummer for at tjekke fraværsregistrering. Jeg har der flere gange sat kryds ved navne for mine venner, hvis de ikke deltog i en gang undervisning.

Straks bagefter gymnasiet var jeg på en arbejdsplads, hvor der på samme måde skulle noteres timeregistrering. Ikke til at skrive fraværsregistrering men for at holde styr på hvad tid os medarbejdere kom og gik. En ganske anvendeligt ting, som at der gav os en totalt præcis lønudbetaling.

Fraværsregistrering og timeregistrering er påny formålstjenstligt, i den stilling jeg besidder i de her dage. Fraværsregistreringen er på arbejdet i dag enklere og super digitalt siden sidste oplevelser og timeregistreringen er ikk noget der driller og forstyrrer arbejdsrutinerne. Lønsedlerne er hver gang fejlfri vha timeregistrering. Den nye digitale tidsregistrering som vi kender det har jeg bestemt et glædeligt indtryk over for.